Što je PISA?

PISA (Programme for International Student Assessment) je najveće međunarodno testiranje u oblasti obrazovanja. Od 2000. godine, kada je OECD pokrenuo program, u PISA istraživanju je učestvovalo više od 80 zemalja i regija.

PISA istražuje da li učenici znaju u stvarnom životu primijeniti ono što su naučili u školi. Testiraju se čitanje, matematika i nauka, ali i inovativne oblasti, kao što je timsko rješavanje problema.

Koliko zemalja učestvuje u PISA testiranju?

Broj zemalja koje učestvuju u PISA testiranju je u porastu. U 2000. godini učestvovale su 32 zemlje, a  2018. godine 79 zemalja i regija.

  •  

Spisak zemalja učesnica u istraživanju PISA 2018:

 

Albanija

Argentina

Australija

Austrija

Baku (Azerbejdžan)

Belgija

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Brazil

Brunej

Bugarska

Crna Gora

Češka Republika

Čile

Danska

Dominikanska Republika

Estonija

Filipini

Finska

Francuska

Grčka

Gruzija

Holandija

Hong Kong (Kina)

Hrvatska

Indonezija

Irska

Island

Italija

Izrael

Japan

Jordan

Kanada

Katar

Kazahstan

Kineski Tajpej

Kipar (grč.)

Kolumbija

Koreja

Kosovo

Kostarika

Letonija

Liban

Litvanija

Luksemburg

Mađarska

Makao (Kina)

Malezija

Malta

Maroko

Meksiko

Moldavija

Norveška

Novi Zeland

Njemačka

Panama

Peking, Šangaj, Đangsu, Džeđang (Kina)

Peru

Poljska

Portugal

Rumunija

Ruska Federacija

Saudijska Arabija

Singapur

Sjedinjene Američke Države

Sjeverna Makedonija

Slovačka Republika

Slovenija

Srbija

Španija

Švajcarska

Švedska

Tajland

Turska

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ukrajina

Urugvaj

Velika Britanija

Vijetnam

Zašto je PISA važna?

    • PISA pruža informacije o obrazovnim sistemima i omogućava upoređivanje postignuća učenika iz velikog broja zemalja.
    • PISA procjenjuje primjenu znanja u životnim situacijama kao i vještine i kompetencije učenika za nastavak školovanja ili za posao.
    • PISA ispituje odnos između postignuća učenika i faktora koji utiču na učenje.
    • PISA pomaže kreiranju obrazovne politike kako bi se izgradio pravedniji obrazovni sistem.

Ko su PISA učenici?

PISA ocjenjuje petnaestogodišnje učenike, budući da u većini OECD zemalja ova starosna granica ujedno predstavlja i granicu obaveznog obrazovanja.

U testiranju PISA 2018 učestvovalo je 6 973 crnogorskih petnaestogodišnjaka iz 51 srednje škole i 15 osnovnih škola.

Šta se ocjenjuje na PISA testiranjima?

Oblasti koje PISA testira su čitanje, matematika i prirodne nauke. Od učenika se ne traži da reprodukuju podatke i imena koja su naučili napamet. Umjesto toga, oni tumače tekstove, rješavaju matematičke probleme ili naučno objašnjavaju pojave koristeći svoje znanje i vještinu rasuđivanja.

Kako izgleda test?

PISA testiranje radi se na kompjuteru i sastoji se iz dva dijela: testa i upitnika.
PISA test iz čitanja, matematike i nauke traje dva sata, od čega je polovina vremena posvećena testiranju glavne oblasti istraživanja. U ciklusu PISA 2018 glavni predmet testiranja bila je čitalačka pismenost, a godine 2022. fokus će biti na matematici.

PISA upitnik sadrži pitanja o učenju i nastavi, stavovima učenika prema učenju, njihovim navikama i životnom okruženju.

 

Kako se izvještava o rezultatima testiranja PISA: Što znače PISA bodovi?

PISA bodovi

Prosječni rezultat OECD-a za sve tri oblasti  je oko 500 bodova. U ciklusu PISA 2018 prosječan rezultat iz čitanja zemalja OECD-a bio je 487 bodova, a iz matematike i nauke 489 bodova.

PISA nivoi 1-6

 O rezultatima testiranja PISA izvještava se uz pomoć skala koje obezbjeđuju da rezultati testiranja PISA budu uporedivi s drugim zemljama i sa prethodnim PISA ciklusima. Za svaku oblast napravljena je deskriptivna skala nivoa kompetencija od 1 do 6, od kojih je Nivo 1 najniži, a Nivo 6 najviši.

Kada će biti PISA testiranje?

Sljedeće PISA testiranje održaće se 2022. godine.