Što je PISA?

PISA (Programme for International Student Assessment) je najveće međunarodno testiranje u oblasti obrazovanja. Od 2000. godine, kada je OECD pokrenuo program, u PISA istraživanju učestvovalo je više od 100 zemalja i ekonomija i oko 3 700 000 učenika iz cijelog svijeta.

PISA istražuje da li učenici znaju u stvarnom životu primijeniti ono što su naučili u školi. Testiraju se čitanje, matematika i nauka.

Koliko zemalja učestvuje u PISA testiranju?

Godine 2022. učestvovalo je oko 690 000 petnaestogodišnjaka iz 81 zemlje/ekonomije.

 

  •  

Spisak zemalja učesnica u istraživanju PISA 2022:

PISA 2022 – zemlje članice OECD-a

 

Australija

Austrija

Belgija

Češka Republika

Čile

Danska

Estonija

Finska

Francuska

Grčka

Irska

Island

Italija

Izrael

Japan

Kanada

Kolumbija

Koreja

Kostarika

Letonija

Litvanija

Mađarska

Meksiko

Nizozemska

Norveška

Novi Zeland

Njemačka

Poljska

Portugal

Sjedinjene Američke Države

Slovačka Republika

Slovenija

Španija

Švajcarska

Švedska

Turska

Ujedinjeno Kraljevstvo 

PISA 2022 – zemlje partneri 

 

Albanija

Argentina

Baku (Azerbejdžan)

Brazil

Brunej

Bugarska

Crna Gora

Dominikanska Republika

Filipini

Gruzija

Gvatemala

Hong Kong (Kina)

Hrvatska

Indonezija

Jamajka

Jordan

Kambodža

Katar

Kazahstan

Kineski Tajpej

Kipar

Kosovo

Makao (Kina)

Malezija

Malta

Maroko

Moldavija

Mongolija

Palestinska uprava

Panama

Paragvaj

Peru

Rumunija

Salvador

Saudijska Arabija

Singapur

Sjeverna Makedonija

Srbija

Tajland

Ujedinjeni Arapski
Emirati

Ukrajinske regije

Urugvaj

Uzbekistan

       Vijetnam

 

Zemlje koje su učestvovale u ranijim ciklusima

 

Alžir

Azerbejdžan

Peking (Kina)

Bjelorusija

Bosna i Hercegovina

Guangdong (Kina)

Himačal Pradeš (Indija)

Đangsu (Kina)

Kirgistan

Liban

Lihtenštajn

Luksemburg

Mauricijus

Miranda (Venecuela)

Šangaj (Kina)

Tamil Nadu (Indija)

Trinidad i Tobago

Tunis

 

 

Zašto je PISA važna?

    • PISA pruža informacije o obrazovnim sistemima i omogućava upoređivanje postignuća učenika iz velikog broja zemalja.
    • PISA procjenjuje primjenu znanja u životnim situacijama kao i vještine i kompetencije učenika za nastavak školovanja ili za posao.
    • PISA ispituje odnos između postignuća učenika i faktora koji utiču na učenje.
    • PISA pomaže kreiranju obrazovne politike kako bi se izgradio pravedniji obrazovni sistem.

Ko su PISA učenici?

PISA ocjenjuje petnaestogodišnje učenike, budući da u većini OECD zemalja ova starosna granica ujedno predstavlja i granicu obaveznog obrazovanja.

U testiranju PISA 2022 učestvovala su 5 793 crnogorska petnaestogodišnjaka iz 49 srednjih škola i 14 osnovnih škola.

Šta se ocjenjuje na PISA testiranjima?

Oblasti koje PISA testira su čitanje, matematika i prirodne nauke. Od učenika se ne traži da reprodukuju podatke i imena koja su naučili napamet. Umjesto toga, oni tumače tekstove, rješavaju matematičke probleme ili naučno objašnjavaju pojave koristeći svoje znanje i vještinu rasuđivanja.

Kako izgleda test?

PISA testiranje radi se na kompjuteru i sastoji se iz dva dijela: testa i upitnika.
PISA test iz čitanja, matematike i nauke traje dva sata, od čega je polovina vremena posvećena testiranju glavne oblasti istraživanja. U ciklusu PISA 2022 glavni predmet testiranja bila je matematika, a godine 2025. fokus će biti na nauci.

PISA upitnik sadrži pitanja o učenju i nastavi, stavovima učenika prema učenju, njihovim navikama i životnom okruženju.

 

Kako se izvještava o rezultatima testiranja PISA: Što znače PISA bodovi?

PISA bodovi

Prosječni rezultat OECD-a za sve tri oblasti  je oko 500 bodova. U ciklusu PISA 2022 prosječan rezultat iz matematike zemalja OECD-a bio je 472 bodova,   iz čitanja 476 i nauke 485 bodova.

PISA nivoi 1-6

 O rezultatima testiranja PISA izvještava se uz pomoć skala koje obezbjeđuju da rezultati testiranja PISA budu uporedivi s drugim zemljama i sa prethodnim PISA ciklusima. Za svaku oblast napravljena je deskriptivna skala nivoa kompetencija od 1 do 6, od kojih je Nivo 1 najniži, a Nivo 6 najviši.

Kada će biti PISA testiranje?

Sljedeće PISA testiranje održaće se 2025. godine. Glavna oblast će biti prirodne nauke, a inovativna oblast Učenje u digitalnom svijetu.