KOMPETENCIJE

Objasniti pojave naučno – prepoznati, ponuditi i procijeniti objašnjenja za niz prirodnih i tehnoloških pojava;

Procijeniti i osmisliti naučno ispitivanje – opisati i procijeniti naučna istraživanja i predložiti načine da se pitanjima naučno pristupi;

Naučno interpretirati podatke i dokaze – analizirati i procijeniti podatke, tvrdnje i argumente u raznim prikazima i izvoditi odgovarajuće naučne zaključke.

 

KATEGORIJE ZNANjA

Sadržajno znanje ili poznavanje sadržaja nauke odnosi se na poznavanje teorija, objašnjenja, podataka i činjenica.

Proceduralno znanje odnosi se na razumijevanje načina na koji je takvo znanje izvedeno, znanje o konceptima i postupcima koji su ključni za naučno istraživanje i osnova za prikupljanje, analizu i tumačenje naučnih podataka.

Epistemičko znanje odnosi se na prirodu tog znanja, razumijevanje prirode i nastanka znanja u nauci i sposobnost učenika da razmišljaju i učestvuju u argumentovanoj raspravi kao što to čine naučnici. Epistemičko znanje potrebno je da bi se razumjela razlika između zapažanja, činjenica, hipoteza, modela i teorija, ali i da bi se razumjelo zašto su određeni postupci, poput eksperimenata, ključni za uspostavljanje znanja u nauci.

 

OBLASTI

Sadržajno znanje klasifikovano je na sljedeći način: fizički sistemi, živi sistemi i Zemljini i svemirski sistemi.